мы находимсяпр. Абая, уг. пр. Алтынсарина

наш телефон+7 727 344 05 44

БIРГЕ 5 ЖЫЛ! ВМЕСТЕ 5 ЛЕТ!

17 сентября 2021

АКЦИЯ МЕХАНИКАСЫ:

Акцияға 18 жасқа толған кез келген ҚР азаматы, сондай-ақ ҚР аумағында
тұруға ықтиярхаты бар резидент емес тұлғалар қатыса алады.
- СОО-де орналасқан кез-келген бутикте бір күн ішінде кемінде 10 000 теңге
(бір түбіртекте) тауарлар мен/немесе қызметтерді сатып алған және Акция
қатысушысының Купонын толтырып, түбіртекке мөр қойдырған келуші
Акцияға қатысушы болып саналады.
- Акцияға төмендегі жағдайларды қоспағанда, СОО-да орналасқан
барлық дүкендер қатысады:
а) Magnum чектері акцияға қатыспайды.
б) Technodom-ның бір түбіртегіне сомасына қарамастан Акцияға
қатысушысының бір ғана купоны беріледі.
в) бір күнде 100 000 теңгеден астам сомаға сауда жасаған жағдайда,
келушіге 10-нан аспайтын қатысушы купоны беріледі.
г) СОО жалға алушылары дүкендерінің қызметкерлері және олардың
туған-туыстары Акцияға қатысуға құқылары жоқ.
- Егер әлеуетті қатысушы сауда жасағаны бойынша түбіртек көрсете алмаса,
СОО әкімшілігі оны тіркеуден бас тартуға құқылы.
- Акция қатысушысының Купонын алу үшін промо-стойкадағы
Промоутерге түбіртекті беру керек.
- Ұтыс ойынына қатысу үшін Акцияға қатысушының купонын толтырып,
промоутерге қайтару қажет.
- Акцияға қатысушының купоны толық түсінікті, баспа шрифтімен толтырылады.
Акцияға қатысушының Купонындағы барлық ақпарат дұрыс болуы тиіс.
Түбіртекті акцияның соңына дейін сақтап, ұтыс ойыны кезінде
қолыңызда керек.
- Ұтыс ойыны Инстаграмдағы ресми парақшасында (moskva_metropolitan)
тікелей эфирде лототроннан Купонды суырып алу арқылы ойнатылады.
Ұйымдастырушылар жеңімпаздың теоефон нөмірін екі рет теріп,
5 дабылды күтеді. Егер жеңімпаз екі рет теоефон шалғанда жауап
бермеген жағдайда, онда жүлде қайта ойнатылады. Телефон шалу дауысын
қатты шығарып қою арқылы жүзеге асырылады.
- Жүлделерді айырбастауға немесе қайтаруға болмайды.
- Жүлделер ақшалай баламада берілмейді.
- Жүлдені алған кезде жеңімпаз тиісті есеп беру үшін қабылдау актісіне
қол қойып, суретке түсуі керек. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс.
- Акция кезеңі: 2021 жылғы "17" қыркүйегінен бастап 2021 жылғы
"17" қазанына дейін.
- Ұтыс ойыны 18.10.2021 ж. өткізіледі.
- Акцияға қатысушы өзінің тұрақ талонын СОО паркингінен тегін шығу
үшін жаңа тұрақ талонына айырбастай алады.
- Ұйымдастырушылар акцияның шарттарын өз қалауы
бойынша өзгертуге құқылы.

МЕХАНИКА АКЦИИ:

- Участвовать в Акции может любой гражданин РК достигший 18 лет, а также
нерезиденты имеющие вид на жительство на территории РК.
- Участником Акции считается посетитель ТРЦ совершивший покупку товара
и/или услуги на сумму не менее 10 000 тенге в течении одного дня в любом
бутике, расположенном в ТРЦ, заполнивший Купон участника Акции и
получивший печать на чеке.
- В Акции участвуют все магазины расположенные в ТРЦ, за
нижеследующими исключениями:
а) Чеки от Magnum в Акции не участвуют.
б) На один чек Technodom выдается один Купон участника Акции, независимо
от суммы покупки.
в) При совершении покупки более 100000 тенге в один день посетителю
выдается не более 10 купонов участника.
г) Сотрудники магазинов-арендаторов ТРЦ и члены их семей не имеют права
участвовать в Акции.
- К участию в Акции допускаются чеки только в день покупки. В Акции могут
участвовать не более 2-х чеков на общую сумму не менее 10 000 тенге.
- Администрация ТРЦ вправе отказать потенциальному участнику в
регистрации, в случае если последний не сможет предъявить покупку по чеку.
- Чек предоставляется промоутеру на промо стойке, для получения Купона
участника Акции.
- Для участия в Розыгрыше необходимо заполнить Купон участника Акции и
вернуть промоутеру.
- Купон участника Акции заполняется полностью разборчиво, печатным
шрифтом. Вся информация в Купоне участника Акции должна быть
достоверной. Чек необходимо сохранить до конца Акции и иметь при себе на
Розыгрыше.
- Розыгрыш будет проводится в прямом эфире, на официальной странице
Instagram (@moskva_metropolitan), посредством вытягивания Купона из
лототрона. Организаторы дважды набирают номер телефона победителя,
и ожидают по 5 гудков. В случае, если победитель не ответил в течении двух
набранных раз, то приз разыгрывается снова. Набор производится по
громкой связи.
- Приз обмену либо возврату не подлежит.
- Приз не выдается в денежном эквиваленте.
- При получении приза, победителю необходимо подписать акт приема
передачи и сфотографироваться для соответствующей отчетности. При себе
иметь удостоверение личности.
- Период акции: с «17» сентября 2021 г. по «17» октября 2021 г.
включительно. Розыгрыш проводится 18.10.2021 г.
- Участник Акции может обменять свой парковочный талон на новый
парковочный талон для бесплатного выезда из паркинга ТРЦ.
- Организаторы вправе менять условия акции, по своему усмотрению.