мы находимсяпр. Абая, уг. пр. Алтынсарина

наш телефон+7 727 344 05 44

Весеннее настроение!

31 января 2020

MOSKVA metropolitan,

"Көктемгі көңіл-күймен" бөлісіңіз!

 

Акция механикасы:

1. Акция - бұдан былай "СОО" деп аталатын "MOSKVA metropolitan" СОО әкімшілігі өткізілетін "көктемгі көңіл-күй" атты маркетингтік іс-шара және ол келесіде н тұрады –

Акция нәтижесі – жүлделер ұтысы.

2. Акцияға 18 жасқа толған ҚР азаматы, сондай-ақ ҚР аумағында тұруға рұқсаты бар резидент еместер қатыса алады.

3. Бір күн ішінде 10 000 теңгеден кем емес сомаға СОО-да орналасқан кез келген бутиктен тауарды және/немесе қызметті сатып алған және Акцияға қатысушы купонын толтырып және түбіртекке мөр қойған СОО-ға келуші Акция қатысушысы болып саналады.

4. Акцияға төмендегілерден басқа СОО-да орналасқан барлық дүкендер қатысады:

а) Magnum түбіртектері акцияға қатыспайды.

б) Сатып алу сомасына қарамастан Sulpak-тың бір түбіртегіне, акция қатысушысының бір купоны беріледі..

5. Түбіртек бойынша сауда жасалған күні ғана Акцияға қатысуға болады. Акцияға жалпы сомасы 10 000 теңгеден кем емес 2 түбіртек қатыса алады

6. Егер келуші чек бойынша сатып алған затын көрсете алмаса, СОО әкімшілігі әлеуетті қатысушыға тіркеуден бас тартуға құқылы.

7. Акция қатысушысының купонын алу үшін промо тіректе промоутерге түбіртекті беру керек.

8. Ұтыс ойынына қатысу үшін Акцияға қатысушысының купонын толтырып, промоутерге өткізу қажет.

9. Акция қатысушысының купоны толық түсінікті, баспа шрифтімен толтырылады. Акция қатысушысының Купонындағы барлық ақпарат дұрыс болуы тиіс. Түбіртекті акцияның соңына дейін сақтап, өзімен бірге ұтыста болу қажет.

10. Ұтыс ойынын өткізу кезінде жеке өзі қатысып, өзімен бірге жеке куәлігі мен түбітегі болуы қажет. Жеңімпазда түбіртек болмаған жағдайда, жүлде жойылып, ұтыс ойыны қайтадан өткізіледі. Егер купоны шыққан қатысушысы ұтыс ойынына өзі қатыспаған болса немесе аты мен тегін үшінші хабарландырғаннан кейін сахнаға шықпаса, жүргізуші Келесі купонды алуға құқылы.

11. Жүлдені айырбастауға немесе қайтаруға болмайды.

12. Жүлде ақшалай баламада берілмейді.

13. Жүлдені алған кезде жеңімпаз тапсыру актісіне қол қойып, тиісті есептілік үшін суретке түсуі қажет.

14. Акция кезеңі: 2020 жылғы" 01 "ақпаннан бастап 2020 жылғы "07" наурызға дейін жалғасады.

15. Ұтыс ойыны 08.03.2020 ж. өткізіледі.

16. Акцияға қатысушы өзінің тұрақ талонын СОО паркингінен тегін шығу үшін жаңа тұрақ талонына ауыстыра алады.

17. Онымен қоса, акцияға қатысушылар тұрақты сатып алушының купонын алады, ол купон бойынша олар кепілді жүлделерді ала алады. Тұрақты сатып алушының купоны 6 арнайы бағаннан тұрады, олардың әрқайсысында промоутер тұрақты сатып алушы 10 000 теңге сомаға СОО-да сауда жасаған кезде және промоутерге купон көрсеткен кезде тиісті белгі қояды. Купон промоутерге бір күн ішінде бір рет ұсынылуы мүмкін. 3-ші, 5-ші және 6-шы сатып алу кезінде тұрақты клиент СОО-дан арнайы жүлделер алады.

18. Ұйымдастырушылар акцияның шарттарын өз қалауы бойынша өзгертуге құқылы.

 

MOSKVA metropolitan,

Делитесь «Весенним настроением»!

 

 

Механика акции:

 

 1. Акция – маркетинговое мероприятие под названием «весеннее настроение», проводимое Администрацией ТРЦ «MOSKVA metropolitan», далее «ТРЦ» и заключающееся в следующем –

 

Итогом Акции является Розыгрыш призов.

 

 1. Участвовать в Акции может любой гражданин РК достигший 18 лет, а также не резиденты имеющие вид на жительство на территории РК.
 2. Участником Акции считается посетитель ТРЦ совершивший покупку товара и/или услуги на сумму не менее 10 000 тенге в течении одного дня в любом бутике, расположенном в ТРЦ, заполнивший Купон участника Акции и получивший печать на чеке.
 3. В Акции участвуют все магазины расположенные в ТРЦ, за нижеследующими исключениями:

 

а) Чеки от Magnum в Акции не участвуют.

 

б) На один чек Sulpak выдается один Купон участника Акции, независимо от суммы покупки.

 

 1. К участию в Акции допускаются чеки только в день покупки. В Акции могут участвовать не более 2-х чеков на общую сумму не менее 10 000 тенге.
 2. Администрация ТРЦ вправе отказать потенциальному участнику в регистрации, в случае если последний не сможет предъявить покупку по чеку.
 3. Чек предоставляется промоутеру на промо стойке, для получения Купона участника Акции.
 4. Для участия в Розыгрыше необходимо заполнить Купон участника Акции и вернуть промоутеру.
 5. Купон участника Акции заполняется полностью разборчиво, печатным шрифтом. Вся информация в Купоне участника Акции должна быть достоверной. Чек необходимо сохранить до конца Акции и иметь при себе на Розыгрыше.
 6. При проведении Розыгрыша необходимо присутствовать лично, а также при себе иметь удостоверение личности и чек. В случае отсутствия чека у победителя, приз будет аннулирован и Розыгрыш будет проведен заново. В случае, если участник чей купон вытянули не будет присутствовать на Розыгрыше лично или не выйдет на сцену после третьего объявления Фамилии и Имени, ведущий вправе вытянуть следующий купон.
 7. Приз обмену либо возврату не подлежит.
 8. Приз не выдается в денежном эквиваленте.
 9. При получении приза, победителю необходимо подписать акт приема передачи и сфотографироваться для соответствующей отчетности.
 10. Период акции: с «01» февраля 2020 г. по «07 «марта 2020 г. включительно.
 11. Розыгрыш проводится 08.03.2020 г.
 12. Участник Акции может обменять свой парковочный талон на новый парковочный талон для бесплатного выезда из паркинга ТРЦ.
 13. Дополнительно, участники Акции получают Купон постоянного покупателя, предъявляя который они могут получить гарантированные призы. Купон постоянного покупателя содержит 6 специальных полей, в каждое из которых промоутер делает соответствующую отметку, при совершении постоянным покупателем покупки в ТРЦ на сумму 10 000 тенге и предъявлении купона промоутеру. Купон может быть предъявлен промоутеру единожды в течение одного дня. При 3-ей, 5-ой и 6-ой покупке в ТРЦ постоянный клиент получает   специальные призы от ТРЦ.
 14. Организаторы вправе менять условия акции, по своему усмотрению.